Свалявська філія НУХТ

Свалявська філія Національного університету харчових технологій    Свалявську філію Національного університету харчових технологій створено як відокремлений структурний підрозділ Національного університету харчових технологій (НУХТ) при Свалявському технічному коледжі згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 185 від 25 травня 1998 … Continue reading →

Правила прийому 2015

Правила прийому до Свалявської філії НУХТ.   Додаток 1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання   Додаток 3. Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим … Continue reading →