HomeСвалявська філія НУХТСвалявська філія НУХТ

Свалявська філія

Національного університету харчових технологій

   Свалявську філію Національного університету харчових технологій створено як відокремлений структурний підрозділ Національного університету харчових технологій (НУХТ) при Свалявському технічному коледжі згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 185 від 25 травня 1998 р.

  Рівень акредитації – ІV, ліцензія серія АВ № 395864 Міністерства освіти і науки України, акредитаційні сертифікати з усіх спеціальностей.

  Свалявська філія НУХТ як структурний підрозділ державного вищого навчального закладу у своїй діяльності дотримується державних стандартів освіти та статуту Національного університету харчових технологій.

  Свалявська філія НУХТ здійснює підготовку фахівців для підприємств харчової і переробної галузі за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР):

  • бакалавр на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста (термін навчання – 2 роки, 6 місяців)
  • спеціаліст на базі здобутого ОКР бакалавра (термін навчання – 1 рік).

  Директор Свалявської філії НУХТ – к.т.н., доцент Удворгелі Лариса Іванівна.

Адреса електронної пошти: zfnuft@yandex.ua

 

    Директор Свалявської філії НУХТ  Удворгелі Л.І.

 

Dekan

 

  Навчання здійснюється за заочною формою за кошти юридичних і фізичних осіб за напрямами та спеціальностями:

Галузь

Напрям/спеціальність

· 0305 Економіка та підприємництво 6.030504 Економіка підприємства 

7.03050401 Економіка підприємства

 

· 0507 Електротехніка та електромеханіка 6.050701 Електротехніка та електротехнології 

7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

 

· 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 6.051701 Харчові технології та інженерія7.05170103 Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

 

  Свалявська філія НУХТ у навчальному процесі використовує навчальні програми та всі необхідні методичні розробки з дисциплін навчальних планів, створених в НУХТ (м.Київ), що відповідають вимогам державних стандартів освіти України й уніфіковані з програмами провідних університетів світу.

  Філія здійснює такі види навчально-методичної і організаційної діяльності: лекційні, лабораторні, практичні і семінарські заняття, консультації, рецензування контрольних робіт, керівництво курсовими проектами (роботами), дипломними проектами (роботами) і переддипломною практикою, прийом курсових проектів (робіт) іспитів і заліків, організація роботи ДЕК по прийому захисту дипломних проектів (робіт), підготовку навчально-методичної літератури.

  Випускники Свалявської філії НУХТ, бажаючі отримати ОКР магістра та закінчити аспірантуру, мають можливість продовжити навчання в Національному університеті харчових технологій (м. Київ).

  Права студентської громади Свалявської філії НУХТ закріплені статутом НУХТ «Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу»

Обов’язковою для студентів з усіх спеціальностей є грунтовна комп’ютерна підготовка, іноземна мова, а також до їх послуг – бібліотека, їдальня, гуртожиток.

 

Головний корпус Свалявського технічного коледжу НУХТ.

 

Img1

 

 

  Деканат Свалявської філії НУХТ постійно проводить профорієнтаційну роботу серед випускників технікумів зазначених напрямів навчання та надає будь-яку інформацію стосовно умов вступу і навчання в НУХТ (м. Київ).

  Свалявська філія НУХТ підтримує постійні зв’язки з підприємствами та установами області, а також громадськими організаціями з метою дотримання сучасного рівня фахівців, подальшого підвищення кар’єрного росту випускників на підприємствах галузі, працевлаштування.

  Випускники Свалявської філії НУХТ, які займають керівні посади, щорічно виступають в групах студентів з змістовними доповідями про втілення новітніх технологій в сучасне виробництво.

  Обсяги набору студентів на кожну спеціальність встановлює Вчена рада НУХТ відповідно до розмірів технічної бази підготовки та попиту в фахівцях на ринку праці. Обсяги набору указані в додатку до ліцензії.

  Заняття з більшості дисциплін проводять викладачі НУХТ, обрання та відповідна кваліфікація яких визначається профільною кафедрою НУХТ.

  Аудит методик та організацію проведення навчального процесу контролює фахова комісія Міністерства освіти і науки України.

  Прийом документів розпочинається не раніше як за 30 днів до початку вступного випробування.

  Зарахування здійснюється за результатами вступного випробування з фахових дисциплін за відповідною спеціальністю в письмовій формі.

  Після закінчення навчання випускники одержують дипломи Національного університету харчових технологій.

 

Для вступу необхідно подати такі документи:

1. Заява (подається особисто).

2. Атестат і диплом з додатками до них.

3. Медична довідка за формою 086-У.

4. Шість фотокарток розміром 3х4 см.

5. Договір на навчання.

6. Копія довідки про ідентифікаційний номер.

7. Копія трудової книжки.

8. Паспорт подається особисто (при невідповідності прізвища в паспорті та документах про освіту подаються підтверджуючі документи).

 

Адреса Свалявської філії НУХТ:

89300, Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Духновича, 6.

Телефон/факс: (03133) 2-31-77

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments

Свалявська філія НУХТ — Коментарів немає

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.