Свалявська філія

Національного університету харчових технологій

Свалявську філію Національного університету харчових технологій створено як відокремлений структурний підрозділ Національного університету харчових технологій (НУХТ) при Свалявському технічному коледжі згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 185 від 25 травня 1998 р.

Рівень акредитації – ІV, ліцензія серія АВ № 395864 Міністерства освіти і науки України, акредитаційні сертифікати з усіх спеціальностей.

Свалявська філія НУХТ як структурний підрозділ державного вищого навчального закладу у своїй діяльності дотримується державних стандартів освіти та статуту Національного університету харчових технологій.

Свалявська філія НУХТ діє на основі Положення.

Свалявська філія НУХТ здійснює підготовку фахівців для підприємств харчової і переробної галузі за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР):

  • бакалавр на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста (термін навчання – 2 роки, 6 місяців)

 

Директор Свалявської філії НУХТ – кандидат технічних наук, доцент Удворгелі Лариса Іванівна.

Адреса електронної пошти: svlfil@ukr.net

Директор Свалявської філії НУХТ Удворгелі Л.І.

Dekan

Навчання здійснюється за заочною формою за кошти юридичних і фізичних осіб.

Освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)”.

Спеціальність

Спеціалізація

051 – Економіка Економіка підприємства
141 – Електроенергетика,  електротехніка та електромеханіка Електротехніка та електротехнології
181 – Харчові технології Харчові технології та інженерія

Свалявська філія НУХТ у навчальному процесі використовує навчальні програми та всі необхідні методичні розробки з дисциплін навчальних планів, створених в НУХТ (м.Київ), що відповідають вимогам державних стандартів освіти України й уніфіковані з програмами провідних університетів світу.

Філія здійснює такі види навчально-методичної і організаційної діяльності: лекційні, лабораторні, практичні і семінарські заняття, консультації, рецензування контрольних робіт, керівництво курсовими проектами (роботами), дипломними проектами (роботами) і переддипломною практикою, прийом курсових проектів (робіт) іспитів і заліків, організація роботи ДЕК по прийому захисту дипломних проектів (робіт), підготовку навчально-методичної літератури.

Випускники Свалявської філії НУХТ, бажаючі отримати ОКР магістра та закінчити аспірантуру, мають можливість продовжити навчання в Національному університеті харчових технологій (м. Київ).

Права студентської громади Свалявської філії НУХТ закріплені статутом НУХТ «Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу»

Обов’язковою для студентів з усіх спеціальностей є грунтовна комп’ютерна підготовка, іноземна мова, а також до їх послуг – бібліотека, їдальня, гуртожиток.

Головний корпус Свалявського технічного коледжу НУХТ.

 

Img1

Деканат Свалявської філії НУХТ постійно проводить профорієнтаційну роботу серед випускників технікумів зазначених напрямів навчання та надає будь-яку інформацію стосовно умов вступу і навчання в НУХТ (м. Київ).

Свалявська філія НУХТ підтримує постійні зв’язки з підприємствами та установами області, а також громадськими організаціями з метою дотримання сучасного рівня фахівців, подальшого підвищення кар’єрного росту випускників на підприємствах галузі, працевлаштування.

Випускники Свалявської філії НУХТ, які займають керівні посади, щорічно виступають в групах студентів з змістовними доповідями про втілення новітніх технологій в сучасне виробництво.

Обсяги набору студентів на кожну спеціальність встановлює Вчена рада НУХТ відповідно до розмірів технічної бази підготовки та попиту в фахівцях на ринку праці. Обсяги набору указані в додатку до ліцензії.

Заняття з більшості дисциплін проводять викладачі НУХТ, обрання та відповідна кваліфікація яких визначається профільною кафедрою НУХТ.

Аудит методик та організацію проведення навчального процесу контролює фахова комісія Міністерства освіти і науки України.

Прийом документів розпочинається не раніше як за 30 днів до початку вступного випробування.

Зарахування здійснюється за результатами вступного випробування з фахових дисциплін за відповідною спеціальністю в письмовій формі.

Після закінчення навчання випускники одержують дипломи Національного університету харчових технологій.

 

Адреса Свалявської філії НУХТ:

89300, Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Духновича, 6.

Телефон/факс: (03133) 2-31-77

Електронна пошта: svlfil@ukr.net

 


Comments

Загальна інформація про філію — Коментарів немає

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.